Obec Kvasiny
ObecKvasiny

Obec Kvasiny
Kvasiny 500, 517 02 Kvasiny

+420 724 179 776

podatelna@kvasiny.cz

Po: 8.00-17.00
Út: 8.00-15.00
St: 8.00-17.00
Čt: 8.00-15.00
Polední pauza 11:00 - 12:00

Informace o programu

Název programu:

Protihluková opatření

 

 

 

Účel/cíl programu:

 

 

Cílem dotačního programu je snížení negativních vlivů hluku na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení hlukové zátěže, a to za účelem zlepšení kvality životních podmínek občanů žijících v hlukově zatíženém území obce.

 

 

 

 

Důvody podpory stanoveného účelu:

 

 

 

 

Důvodem vyhlášení dotačního programu je snaha Obce Kvasiny o pomoc občanům se zkvalitněním jejich života v obci snižováním celkového hlukového zatížení a minimalizací dopadů existujícího hluku z legálně povoleného provozu průmyslových a ostatních závodů. Tento hluk sice nepřesahuje hygienické limity, ale vymezené území může být orgány Hygienické služby při jeho dlouhodobém působení vyhodnoceno jako hlukově zatížené území.

Předpokládaný celkový objem dotačních prostředků vyčleněných v rozpočtu obce:

Ke dni  1.1.2021  –  300 000 Kč

 

Maximální a minimální výše dotace v jednotlivém případě:

 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 150.000 Kč

Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 50.000 Kč

 

 

Vymezení okruhu žadatelů:

 

 

Fyzické osoby, které mají v obci Kvasiny trvalý pobyt a jsou vlastníky nemovitosti v hlukově zatíženém území  (v případě nemovitosti mimo vymezené území je podmínkou předložení měření hluku s nadlimitními hodnotami), na které budou prováděna (dodatečná) protihluková opatření.

Termín pro podávání žádosti:

Od 30. dne po vyvěšení Programu na úřední desce

Kritéria hodnocení žádosti:

  1. Připravenost a realizovatelnost projektu
  2. Výše spoluúčasti

Termín vyhlášení výsledků:

Do 15 dnů po schválení v příslušném orgánu obce

 

 

 

 

Specifické podmínky pro poskytnutí dotace:

 

 

 

  1. příjemce nevyužívá nemovitost k pronájmu třetím osobám;
  2. příjemce má ke dni poskytnutí dotace vyrovnány veškeré své závazky a není proti němu vedeno exekuční řízení;
  3. přijatá dotace nebude použita na provádění protihlukových opatření na nemovitostech využívaných k aktivitám s komerčním přesahem (zaměstnanecké ubytovávání).

 

Kontaktní údaje:

 

 

Obec Kvasiny

Obecní úřad Kvasiny

Kontaktní osoba - Bc. Nikola Červinková

Tel.: 770139683

E-mail: finreferent@obec- kvasiny.cz

Poučení:

 

 

 

Program byl zveřejněn na elektronické úřední desce Obecního úřadu Kvasiny dne: 22.02.2021

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

O přiznání nebo nepřiznání dotace rozhoduje příslušný orgán obce.

Doba udržitelnosti je 5 let.

Formuláře:

Výzva k podání žádosti

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
4
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Datum a čas

Dnes je úterý, 16. 7. 2024, 8:24:33

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

pavilon A

Mobilní rozhlas Munipolis

Dodávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky