Obec Kvasiny
ObecKvasiny

Obec Kvasiny
Kvasiny 500, 517 02 Kvasiny

+420 724 179 776

podatelna@kvasiny.cz

Po: 8.00-17.00
Út: 8.00-15.00
St: 8.00-17.00
Čt: 8.00-15.00
Polední pauza 11:00 - 12:00

Poskytované služby

Pomoc při řešení nepříznivé sociální situace (informace o tom, jak může služba pomoci    o právech a povinnostech uživatele při poskytování služby, informace o jiných vhodných sociálních službách, o finančních příspěvcích a dávkách apod.)

Sociální poradenství je poskytováno zdarma.

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Otevření jídlonosiče, servírování jídla na talíř, nakrájení či mletí stravy, ohřátí stravy, nalití či ohřátí nápoje, dochucení stravy, nápoje dle přání uživatele, podávání stravy přímo do úst.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Nachystání oblečení, oblékání a svlékání oděvu, obouvání a zavazování obuvi, pomoc  při oblékání  - rozepínání, zapínání knoflíků, zipů, pomoc při použití protetických pomůcek.

Pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru

Bezpečný doprovod a poskytnutí potřebné opory uživateli při pohybu v domácnosti formou přímého doprovodu (uživatel se drží pracovníka) nebo nepřímého doprovodu (pracovník pokyny směřuje uživatele, otevírá, zavírá dveře). Pracovník odstraňuje překážky z cesty – odsunutím židle, koberečku apod. Úkon také zahrnuje převoz uživatele po chodbách na kolečkovém křesle. Cílem je zajistit uživatelovo bezpečí v určitém dohodnutém čase.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při zvedání, přistavení vozíku, přidržení při přesedání na vozík. U plně imobilního uživatele je úkon poskytován za pomoci druhé osoby (rodinný příslušník, další pracovník). Je vhodné využít polohovací postele, zajištění přístupu k lůžku ze tří stran, apod. Nejsou-li vytvořeny vhodné podmínky pro uskutečnění úkonu, může pracovnice odmítnout poskytnutí úkonu.

Pomoc při úkonech osobní hygieny

Pomoc s ranní hygienou, s hygienou ve vaně, ve sprše či na lůžku. Omytí těla, zejména intimních partií, provádí uživatel sám, pokud toho není schopen, provede to pracovník. Po dobu provádění hygienického úkonu může být přítomen i další pracovník, aby byl nápomocen při manipulaci s uživatelem služby. Při hygieně je pracovník povinen dodržovat vhodné podmínky (teplo, teplota vody, bezpečí, dostatek soukromí). Pracovník vytváří klidnou atmosféru – nespěchá, mluví klidně a zřetelně. Vždy vhodně podporuje uživatele v samostatnosti, přihlíží k míře soběstačnosti.

Po ukončení úkonu je koupelna uklizená běžným způsobem. Úkon zahrnuje sprchování – mytí těla, výměnu hygienických pomůcek, podporu při vstupu a výstupu z vany/sprchového koutu, pomoc při opláchnutí a osušení uživatele, oblékání, svlékání, dopomoc při použití kompenzačních pomůcek, prevence – bandážování končetin. Uživatel používá vlastní mýdlo, ručník, žínku, čisté prádlo, štětičky na čistění uší, krém k ošetření pokožky, hřeben, nůžky. Při poskytování úkonu pracovnice používá jednorázové rukavice.

Den koupele, sprchování je stanoven v individuálním plánu.

U částečně imobilního uživatele musí být koupelna vybavena vhodnými pomůckami (sedátko do vany/sprchy, stolička pod nohy, držadla, madla, apod.) u plně imobilního uživatele se hygiena poskytuje na lůžku za přítomnosti druhé osoby (rodinný příslušník, další pracovník).

Pomoc při použití WC

Doprovod na toaletu, pomoc při svléknutí, usedání, otření po vykonané potřebě a vstávání z mísy, ošetření intimních partií mastí, výměna pleny nebo plenkových kalhot, pomoc při použití mobilního záchodu, vylití mísy, umytí, desinfekce nádoby. Úkon zahrnuje i pomoc uživateli při manipulaci s močovou lahví, výměnu sběrného sáčku, vypuštění moče ze sběrného sáčku. Úkon provádí pracovnice v jednorázových rukavicích.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Mytí, vysoušení a česání vlasů. Mytí probíhá v rámci koupele. Pracovnice může odmítnout použít uživatelův fén, pokud je poškozený a byl by tak ohrožen její život nebo zdraví. Tento úkon zahrnuje také holení vousů a to pouze za použití pomůcek patřících uživateli.

Stříhání a zapilování nehtů nástroji uživatele. Úkon stříhání nehtů může být odmítnut, pokud je potřeba odborný zásah školené pedikérky.

Dovoz nebo donáška jídla

Zajištění teplé stravy (obědu) 1 x denně v pracovní dny (o víkendech omezeno). Dovoz obědů je zajištěn ze stravovacího provozu ALFA, ÚSP Kvasiny (vaří také víkendy), ZŠ a MŠ Kvasiny – šetřící strava, ZŠ Skuhrov nad Bělou. Pečovatelská služba Kvasiny obědy nevaří, pouze je dováží.

Uživatel má možnost si pro dovoz obědů bezúplatně zapůjčit od poskytovatele dva nerezové jídlonosiče v termoobalech, které si musí označit a udržovat v čistotě.

Odhlášení/přihlášení obědů je nutné provést nejpozději do 9.00 hodin předešlého dne, kdy má změna nastat. Hlášení změny – ústně osobně, prostřednictvím pracovníka i písemným vzkazem, nebo telefonicky na čísle: 602 332 883.

V případě, že nedojde k odhlášení obědů, je uživatel povinen cenu obědů včetně dovozu uhradit. Dovezený oběd je určen k okamžité konzumaci.

Úkon zahrnuje dovoz, nakládání – vykládání košů s jídlonosiči, donáška uživateli do domácnosti, odnos prázdných jídlonosičů, případné omytí jídlonosičů, příprava objednávky, příprava jídlonosičů na následující den.

Oběd je předáván osobním kontaktem, v žádném případě není možné jej ponechat např. u vchodových dveří!! Mimo obvyklý čas dovozu obědů se jídlo zajišťuje v rámci běžného nákupu a pochůzek. Případné stížnosti na kvalitu stravy si zajišťuje uživatel sám u stravovacího provozu.

Pomoc při přípravě jídla a pití

Uživatel si připravuje jídlo a pití sám ve své domácnosti z vlastních surovin, pracovník mu pomáhá s tím, co uživatel sám nezvládá. Úkon zahrnuje i nachystání jídla z přivezeného jídlonosiče.

Příprava a podání jídla a pití

Pracovník sám chystá (vaří) jídlo v domácnosti uživatele v jeho nádobí a zařízení, servíruje jídlo, případně uživatele krmí (např. uvaření čaje, kávy, ohřev v mikrovlnné troubě, krájení a porcování jídla, apod.)

Běžný úklid a údržba domácnosti

Utírání prachu, vysávání, zametání, vytírání podlah, umytí a utření nádobí, umytí pracovní desky a dřezu, umytí WC a koupelny, vynesení odpadků, úklid prádla do skříně, manipulace s prádlem, žehlení prádla v domácnosti uživatele pomocí jeho žehličky, zalévání květin, smýčení pavučin, úklid nakoupených potravin, převlékání lůžkovin, větrání.

 Jedná se o úklid místností, které uživatel obývá, ale netýká se místností, které obývají nebo užívají ostatní soběstační členové domácnosti. Úklid provádí pracovník v součinností s uživatelem tzn. pracovník vykonává ty práce, které jsou již pro uživatele fyzicky namáhavé. Úklidové prostředky poskytne uživatel.

Manipulace s prádlem

Uživatel předá prádlo pracovnici – ve svém prádelním koši (lavoru). Pracovnice prádlo spočítá, sepíše (kopie), zváží. S objednávkou předá v určený den do prádelny ÚSP Kvasiny, kde prádlo po vyprání vyzvedne a zkontroluje množství podle soupisky.

Prádlo musí být prokazatelně uživatele, v žádném případě Pečovatelská služba nepřebírá prádlo rodinných příslušníků uživatele!!

Donáška vody

Náhradní zásobování vodou v případě havárie dodávky vody. Uživateli je přineseno nezbytné množství vody pro vaření, opláchnutí nádobí, základní hygienu a splachování WC.

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

Donáška uhlí a dříví do bytu uživatele, vymetení a vynesení popela. Úkon nezahrnuje skládání uhlí a sekání dřeva.

Údržba topných zařízení je myšleno základní očištění povrchu, vymetení a vynešení popela. Nádoba na popel musí být kovová, dostatečně velká, Úklid okolo kamen je účtován jako běžný úklid.

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování

Mytí nábytku, dveří, radiátorů a světel, úklid ve skříních, mytí oken, věšení záclon a závěsů, úklid společných prostor (dle rozpisu v bytových domech), osprchování květin, omytí obkladů v kuchyni, v koupelně. Sezónní úklid, úklid po malování.

Mytí a čištění oken se provádí pouze v dostupné a bezpečné výšce.

Úklidové práce se provádí v prostorách, které uživatel prokazatelně obývá, ale netýká se místností, které obývají nebo užívají ostatní soběstační členové domácnosti.

V případě dostupných vnějších zdrojů uživatele (např. rodina, sousedé, přátelé) předání kontaktu na úklidovou firmu.

Údržba domácích spotřebičů

Mytí sporáku, trouby, varné konvice, pračky, odmrazení a omytí lednice a mrazničky, výměna sáčků ve vysavači. Pracovnice nejsou oprávněny provádět jakékoliv opravy spotřebičů. Na zjištěné závady jsou povinny upozornit uživatele.

Běžný nákup - drobné nákupy

Uživatel si sepíše položky nákupu nebo je nadiktuje pracovníkovi a zároveň mu předá finanční hotovost. Nákup se provádí v COOPu ve Skuhrově nad Bělou nebo Orlickém Konzumu v Kvasinách. Nákup je následně vyúčtován uživateli na základě účtenky. Přijetí hotovosti, celková suma nákupu a vratka hotovosti se eviduje v notýsku jednotlivých uživatelů proti podpisu. Pracovníci nejsou oprávněni disponovat s platební kartou ani s výběry z účtů či vkladních knížek uživatele.

V případě, že během jedné cesty se vyřizují záležitosti nebo je nakupováno více uživatelům, je každému úkon účtován, jako by byl prováděn jednotlivě.

Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

Větší množství potravin, velké balení vody, nákup spotřebního zboží, ošacení a nezbytného vybavení domácnosti uživatele se provádí pravidelně v sudý týden ve čtvrtek v Rychnově nad Kněžnou (Penny, Lidl, drogerie Kaška, apod.)

Fakultativní činnost

Jedná se o činnosti napřiklad: předčítání, pomoc při realizaci zájmových aktivit, vycházky, trénink paměti a jiné, dle předchozí domluvy klienta s aktivizačním pracovníkem (popřípadě s pečovatelkou). Rozsah úkonu se řídí přáním klienta.

Doprovod nebo dovoz s doprovodem k lékaři, do společnosti, na úřady, vyplňování formulářů

Úkonem se rozumí doprovod případně dovoz uživatele k lékaři, na úřady a instituce poskytující veřejné služby, vyplňování formulářů a doprovod a dovoz zpět do domácnosti uživatele.

Úkon zahrnuje i dobu doprovázení v průběhu jednání uživatele s institucí.

Dovoz s doprovodem mimo Kvasiny v dosahu 50 km do zdravotnického zařízení z důvodu hospitalizace.

Pochůzky

Vyřizování osobních záležitostí uživatele (vyzvednutí receptů u lékaře, léků v lékárně, placení na poště, na úřadě, vyřizování úředních záležitostí, apod.)V případě, že během jedné cesty se vyřizují záležitosti nebo je nakupováno více uživatelům, je každému úkon účtován, jako by byl prováděn jednotlivě.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní rozhlas Munipolis

Dodávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky