Obec Kvasiny
ObecKvasiny

Obec Kvasiny
Kvasiny 500, 517 02 Kvasiny

+420 724 179 776

podatelna@kvasiny.cz

Po: 8.00-17.00
Út: 8.00-15.00
St: 8.00-17.00
Čt: 8.00-15.00
Polední pauza 11:00 - 12:00

Veřejný závazek

Posláním Pečovatelské služby Kvasiny je umožnit dospělým osobám se zdravotním postižením a seniorům v Kvasinách a spádových obcích, kteří ke svému samostatnému životu potřebují pomoc druhé osoby, setrvat ve svém domácím prostředí (doma) a žít pokud možno způsobem, na který byli dosud zvyklí.

Naším cílem je

Cílem Pečovatelské služby Kvasiny je umožnit uživateli:

 1. setrvat v přirozeném prostředí domova – v blízkosti rodiny, svých přátel pokud možno co nejdéle, případně umožnit mu dožít doma bez nutnosti odcházet do zdravotnického či jiného zařízení,
 2. zachovat v co nejvyšší možné míře, nebo obnovit, jeho způsob života,
 3. vytvořit tým kvalifikovaných, vzdělaných a informovaných pracovníků,  a tím zajišťovat systematickou kvalitní péči a uspokojovat potřeby uživatelů.

Komu služby poskytujeme

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením a dospělí občané s náhle vzniklými zdravotními problémy, které jim brání v sebeobsluze, a to od 19 let a senioři od 65 let, kteří žijí v obci Kvasiny, Solnice, Skuhrov nad Bělou, Bílý Újezd, Osečnice,, Dobré.

Pečovatelskou službu poskytujeme za předpokladu existence nepříznivé sociální situace.  Nepříznivou sociální situace zjišťuje při osobní schůzce v rodině žadatele sociální pracovnice.  Služby poskytujeme lidem, kteří nejsou schopni se o svou osobu a domácnost postarat sami, ani s pomocí své rodiny, přátel.

Poskytovatel, ale nezajišťuje zdravotní péči, např. dávkování léků, aplikaci inzulín.

Dodržujeme zásady

Zaměstnanci pečovatelské služby při své práci dodržují tyto zásady:

 1. uplatňují partnerský přístup ke všem uživatelům bez jakékoliv diskriminace,
 2. poskytují služby na co možná nejvyšší profesionální úrovni,
 3. chrání zájmy a práva uživatelů,
 4. vedou uživatele pokud možno k co největší aktivní spoluúčasti při naplňování osobních cílů,
 5. služby nastavují individuálně a pružně reagují na měnící se potřeby jednotlivých uživatelů.

Dodržováním zásad vytváří poskytovatel podmínky, aby uživatelé mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.

Vnitřní pravidla pro ochranu uživatelů před předsudky a negativním hodnocením

Zejména:

 1. zaměstnanci se vyjadřují o uživatelích s úctou, a tím vytvářejí i navenek pozitivní obraz cílové skupiny,
 2. na prvním místě je vždy člověk, teprve poté případné postižení, tzn., že hovoří o uživateli s demencí, nikoliv o dementním uživateli,
 3. uživatele oslovují důstojným způsobem a vykají jim,
 4. vnímají uživatele jako rovnocenného partnera a jako s takovým s ním jednají.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní rozhlas Munipolis

Dodávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky